Služby


Vážená pani podnikateľka, vážený pán podnikateľ.
Nezisková organizácia má množstvo výhod, ktoré Vám vieme osobne prezentovať.

Pre viac informácií už ďalej nehľadajte, stačí, keď nás budete kontaktovať. Kontaktovať

Vedenie účtovníctva

 • Vieme Vám odsledovať termíny, pomôcť pri žiadostiach o 2% z daní, vypracujeme Vám všetky potrebné dokumenty a vedieme aj Vaše účtovníctvo.
 • Našimi klientmi sú občianske združenia, aj neziskové organizácie spadajúce pod pôsobnosť samosprávy alebo VÚC.

Dodržiavanie stanov

 • Sledujeme dodržiavanie stanov, základného cieľa, na ktorý bola organizácia založená, poradíme Vám s Vašou hlavnou aj podnikateľskou činnosťou.

Ste pre nás dôležitý

Ste pre nás dôležitý, preto každý náš klient má pridelenú vlastnú účtovníčku, ktorá sa mu venuje na 100%.

Sme členom SKCU (Slovenská komora certifikovaných účtovníkov)

Náš tím

Referencie


Kalendár povinností


Ako fungujeme počas roka?

Ak si prajete dostávať pravidelné upozornenia o novinkách z našej úradovne a dôležitých dátumoch, neváhajte sa prihlásiť na odber:

Vyplnením súhlasíte so spracovávaním osobných údajov. Vyplnením formulára súhlasíte so zasielaním informačných emailov.

Mesačne

 • Do 10. dňa v mesiaci zber dokladov (samospráva aj PO)
 • Do 15. dňa v mesiaci INTRASTAT
 • Do 20. dňa v mesiaci spracovanie DPH zaslanie klientom (podklady k DPH, kontrolný výkaz, SV, prevodný príkaz – čakáme na odsúhlasenie klientom)
 • Do 25. dňa v mesiaci DP k DPH + KV – podanie na finančnej správe
 • SV – podanie na finančnej správe
 • Prehľad o závislej činnosti – podanie na finančnej správe
 • Mesačný výkaz ZP, SP – podanie na príslušné ZP a SP
 • Priebežne mesačne uloženie databáz samosprávy na ich PC
 • Podávanie žiadostí o platbu na UPSVaR

Ročne

 • Do 10.01. nahranie rozpočtov samosprávy na úrovni EKO do RIS.SAM
 • Do 31.01. nahranie podrobných rozpočtov samosprávy do RIS.SAM
 • Podanie DzMV za našich klientov + zaslanie prevodných príkazov a info o ďalšom postupe
 • Jednorázovo spracovanie a podávanie DPFO A, B, DPPO jednorázoví klienti
 • 05.02 podanie závierky na finančnú správu za samosprávu v systéme RIS.SAM (súvaha, výkaz ZaS + všetky FIN)
 • 15.2. spracovanie ročných mzdových listov, vydanie potvrdení o zdaniteľnom príjme za predchádzajúci rok, evidenčné listy, …
 • Do 31.3. podanie daňových priznaní klientov v riadnom termíne, zároveň oznámenie predĺženia lehoty na podanie DP u klientov s odkladom (súvaha, výkaz ZaS, poznámky + oznámenie o schválení ÚZ)
 • Do 30.4. spracovanie ročného hlásenia
 • Samospráva – odovzdanie poznámok do systému RIS.SAM
 • Do 30.6. spracovanie záverečných účtov samosprávy
 • Uloženie výročných správ neziskových organizácií na portál finančnej správy (ktoré mali podané DP v riadnom termíne)
 • Preúčtovanie VH za predošlý rok + rozhodnutie o použití alebo tvorbe rezervného fondu
 • Do 31.8. spracovanie rozpočtových opatrení samosprávy (posledná možnosť na výrazné opravy v rozpočte)
 • Do 30.9. podanie DP u klientov s odkladom z dôvodu zahraničných príjmov
 • Uloženie výročných správ neziskových organizácií na portál fin. správy (ktoré mali podané DP v predlženej lehote na podanie DP)
 • Do 31.12. spracovanie a uloženie výročných správ samosprávy do RIS.SAM

Priebežne

 • Spracovanie rôznych podkladov k žiadostiam o úvery a pod.
 • Podávanie všeobecných podaní na fin. správu
 • Prihlášky/odhlášky zamestnancov, zamestnávateľov
 • Spracovanie žiadostí o poskytnutie dotácií a príspevkov ÚPSVaR
 • Kontrola účtovných súvzťažností
 • Kontrola účtov hlavnej knihy
 • Kontrola rozpočtového hospodárenia samosprávy
 • Zúčtovanie a vyúčtovanie dotácií a poskytnutých nenávratných finančných príspevkov (ÚPSVaR, PPA, ministerstvá)
 • Zasielanie podkladov audítorom, komunikácia s kontrolórmi finančnej správy, soc. poisťovne, zdravotných poisťovní, inšpektorátom práce, v nevyhnutných prípadoch aj osobná účasť
 • Na vyžiadanie – podpora pri spracovaní interných smerníc klientov
 • Absolvovanie školení
 • Príprava splnomocnení u nových klientov, poradenstvo v oblasti účtovníctva

Ste pre nás dôležitý, preto každý náš klient má pridelenú vlastnú účtovníčku, ktorá sa mu venuje na 100%.

Úradovňa.sk Účtovníctvo a dane

BLOG


Úradovňa Blog

Nastali zmeny v ZDP v roku 2021

Na to, čo prinesie rok 2021, všetci netrpezlivo čakáme. Niektoré odpovede však už máme teraz.

Zobraziť viac
uradovna-kontakt

Kontaktujte nás


V prípade akýchkolvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kariéra


V prípade, že máte záujem pracovať v našej spoločnosti, pošlite nám, prosím Váš životopis spolu s motivačným listom, v ktorom uvediete relevantné overiteľné referencie.

Za Váš záujem Vám vopred ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Navštívte našu kanceláriu

Úradovňa plus, s.r.o.
Jarková 14, 080 01 Prešov

Tel.: 0919 274 339

Tel.: 0907 235 859

Email: janka@uradovna.sk

IČO: 51329182
DIČ: 2120690715

č. účtu: SK95 1100 0000 0029 4205 2153

Úradovňa plus, s.r.o. podpora zamestnanosti

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 16:00

Utorok: 7:30 - 16:00

Streda: 7:30 - 16:00

Štvrtok: Nestránkový deň

Piatok: 7:30 - 16:00

(alebo si s nami dohodnite stretnutie v inom termíne telefonicky)

Kontaktný formulár

Vyplnením formulára súhlasíte so spracovávaním osobných údajov.


uradovna-pobocka-poprad

uradovna-pobocka-nitrauradovna-pobocka-nitra